Νέοι διαγωνισμοί ΑΠΕ: Οι ημερομηνίες και η ισχύ ανά κατηγορία