Καθυστερήσεις στα έργα λόγω πανδημίας αλλά και μείωση τιμών για πάνελ και αντιστροφείς