Τέλος στα μπλόκα επενδύσεων από Δασική Υπηρεσία, Αρχαιολογία